Pasfoto’s

Inklappen Show info

Officiële pasfoto’s maken

Sinds 2006 worden door de overheid strenge eisen gesteld aan een pasfoto. Bij de aanvraag van uw paspoort of identiteitskaart wordt uw pasfoto beoordeeld aan de hand van deze specifieke eisen. Bij de minste afwijking bent u verplicht nieuwe pasfoto’s te laten maken.

Wij zijn op de hoogte van alle eisen die er worden gesteld aan de pasfoto’s. Wij maken bovendien gebruik van geavanceerde software en professionele apparatuur.

Om pasfoto’s te laten maken is geen afspraak nodig!
U kunt tijdens onze openingstijden gewoon onze winkel in Scherpenzeel binnenlopen.

Garantie:
Mocht een pasfoto toch niet worden geaccepteerd?
Dan doen wij niet moeilijk en maken hem gratis voor u over!

Certificaat:
Bij uw pasfoto leveren wij een certificaat waarop uzelf kunt zien dat de pasfoto voldoet aan de eisen, deze wordt standaard en gratis meegegeven met uw pasfoto.

Wij maken al pasfoto’s sinds 1 november 1977, dat is al vanaf de opening van onze winkel. Destijds gebruikten we professionele materialen van Polaroid.

Pasfoto’s voor Visums

De pasfoto’s die nodig zijn voor een visumaanvraag, moeten voldoen aan specifieke eisen en deze verschillend per land.

De meeste landen stellen afwijkende eisen aan de pasfoto’s voor een visum. Er zijn ook landen die aanvullende eisen hebben en die u vragen uzelf te voorzien van bijvoorbeeld, hoofdbedekking. De software die wij gebruiken kent de eisen per land. De pasfoto’s worden bovendien automatisch opgemaakt, zodat ze voldoen aan de gesteld eisen.